Saturday, June 30, 2007

फीरंग

मला अठवत आहे की पुण्याच्या office मध्ये एखादा फीरंग येतो.. Boss उगाचच meeting बोलावतो..काम तसे १०-१५ min. चे असते पण ३-४ तास असच काहीतरी उकरुन उकरुन काढल्या जाते.. उगाचच खोट-खोट हसायचे.. बरेचदा तर मराठी मध्ये गप्पा..मझ्या तर team मध्ये सगळेच मरठी आहेत.. साहेब पण मराठी.. सर्व काही एकदम बिनधास्त...बिच्चारा फीरंग...उगाचच सगळे हसले की चेहऱ्यावर हसू आणतो.. इकडे तिकडे बघतो .. उगाचच मान हलवतो .. जणु काही त्याला सगळच कळतय ..

आपल्याकडे लय हौस असते की फीरंग आला की त्याला जेवायला घेऊन जायचे .. आपण त्याला TAJ मध्ये घेऊन जातो.. भारी-भारी पदार्थ order करतो..त्याला बिच्याऱ्याला पनीर काय आणि भेंडी काय .. सर्वच सारखे .. छान छान म्हणत तो थोडं फार खातो.. मनात तो अपल्याला कीती शिव्या घालत असेल ???


फीरंग बसलेला असतो .. आपण अगदी बिनधास्त त्याची मजा ऊडावतो .. मनसोक्त .. कारण आपल्याला माहीत असते ना की काहीही बोललो तरी याच्या पप्पा ला पण समजणार नही .. मजा येते ना खुप ???


बरं .. तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल ना की मला हे सगळ आज कसे काय अठवले ?
well ( ऊगाचच feel यावा म्हणुन असे english शब्द वापरावेत म्हणे मधे मधे....अस्सो...)...आता काय सांगु ???

आज मी तो फीरंग आहे .. आणि विश्वास ठेवा आत्ता हे लिहीत असताना बदका सारखे काहीतरी आवाज काढत बोलणारे २०-२५ लोक / प्राणी या round table भोवती बसले आहेत .. आम्ही ४ वेग-वेगल्या company चे लोक एका project बद्दल final discussions ( at client side ) करत आहोत म्हणे .. हो .. "म्हणे" .. कारण हे सगळ Thai भाषेत चालु आहे .. मी आणि माझ्या बरोबरचा माझा सहकारी सोडला तर ईथे कोणालाही english येत नाही..


आत्ताच या मझ्या सहकाऱ्याने मला विचारले की काय लिहीतो आहेस ( तो singapore हुन आला आहे .. त्याला english येते .. नशिब माझे .. ) ?? त्याला सांगितले की महत्वाच्या notes लिहीतो आहे..आता त्याला तरी काय सांगाणार की.. बाबा रे .. मगाशी डोळा लागला होता .. परत डोळा लागण्या पेक्षा या notes लिहीणे बरे नव्हे का ???


आज मला मझ्या office मध्ये येऊन गेलेले सर्व-सर्व फीरंग झाडून अठवत आहेत .. देवा .. मला माफ़ कर ...

3 comments:

Neha said...

Mr.Firang ekdamm zorraaaatttt aaha.........
jhakaasssssss :)

puzzled_life said...

hahahah.. majjaa aali.. mazha boss pan japani ahe.. becharra
mala pan firangi aslya cha anubhav aala ahe.. kharokar vaait vat te thevan..
Nice blog keep writing....

Yummy said...

Jhakkkaaassss....